12-01-2017 Lagere paalklassefactoren nu officieel

Eind december zijn in de Staatscourant enkele wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Als gevolg hiervan is de verlaging van een paalklassefactor voor funderingspalen met 30% definitief. Globaal betekent dat dat vanaf nu voor nieuwe aanvragen met een lagere capaciteit moet worden gerekend.

Dankzij de publicatie in de Staatscourant wordt in het Bouwbesluit nu verwezen naar de nieuwe versie van de norm voor het geotechnisch ontwerp, NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 (Eurocode 7), inclusief de nationale bijlage.
 
In deze norm wordt de puntdraagkracht van funderingspalen (factor αp) met 30% gereduceerd ten opzichte van de eerdere norm. Uit onderzoek is gebleken dat het gewenste veiligheidsniveau van het Bouwbesluit 2012 niet aantoonbaar gehaald kan worden met de oude paaldraagkrachtfactoren.

(Bron : Cement, kennisplatform over betonconstructies)

Bouwadviesbureau
Van der Ven