Privacy verklaring

Privacy verklaring van Bouwadviesbureau van der Ven B.V., eigenaar van www.vd-ven.nl.

Bouwadviesbureau van der Ven B.V., gevestigd aan Bourgondischelaan 14, 2983 SH te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. 
Bourgondischelaan 14
2983 SH Ridderkerk
0180-413266
bouwadvies@vd-ven.nl

Gegevensverwerking
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Wanneer u Bouwadviesbureau van der Ven B.V. opdracht geeft voor het uitvoeren van constructief advies, houdt dit tevens in dat u toestemming geeft voor het verwerken en opslaan van uw gegevens.

Het verstrekken van (één of meerdere van) deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Dit heeft grotendeels te maken met de noodzaak van communicatie tussen Bouwadviesbureau van der Ven B.V. en haar (potentiĆ«le) klanten. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het maken van contact (via bezoek, telefoon of e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatieverschaffing, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten
 • In situaties waarin wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het doen van belastingaangifte.

Deze persoonsgegevens zijn terug te vinden in e-mails, tekeningen, berekeningen en/ of aantekeningen van medewerkers van Bouwadviesbureau van der Ven B.V. 
De belangrijkste persoonsgegevens worden in ons automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden reguleren de toegang. 
Het systeem van Bouwadviesbureau van der Ven B.V. is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 
Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens van klanten van Bouwadviesbureau van der Ven B.V. worden tenminste bewaard gedurende de tijd dat zij gebruik maken van onze diensten. Na afloop van onze dienstverlening zijn uw gegevens gekoppeld aan een project. Bouwadviesbureau van der Ven archiveert al haar projecten, uw gegevens kunnen dan ook opgenomen worden in onze archieven. 

Gegevensverstrekking
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage en wijziging
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwadviesbureau van der Ven B.V. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander (door u genoemde organisatie) te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bouwadvies@vd-ven.nl.
We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwadviesbureau van der Ven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. 
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van wachtwoorden
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Dagelijkse updates van de virusscanner
 • Updates van onze software worden z.s.m. verwerkt
 • Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor werknemers die daartoe geautoriseerd zijn
 • Het kantoor is voorzien van een alarminstallatie
Cookies
Bouwadviesbureau van der Ven B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 april 2018.
Laatste nieuws

08-07-2021, start bouw 52 appartementen 't Zand Ridderkerk
Bouwadviesbureau
Van der Ven