Bouwplantoetsing

In de tweede kamer wordt op dit moment uitgebreid gediscussieerd over de privatisering van het bouwtoezicht. Bouwtoezicht voor gebouwen in Gevolgklasse 1 is binnenkort niet langer een gemeentelijke taak. De afdelingen bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Dit betekent dat partijen in de bouw elkaar zullen moeten gaan controleren om de kwaliteit van de projecten te waarborgen. Vaak gebeurt dit al. Leveranciers van aannemers laten tekeningen en berekeningen controleren van prefab betononderdelen, of detailtekeningen en berekeningen van staalconstructies. Straks gebeurt dat ook met de tekeningen en berekeningen van de hoofdconstructeur.

Bouwadviesbureau Van der Ven voert al veel controlewerkzaamheden uit van tekeningen en berekeningen van onderaannemers. Omdat wij zelf ook als hoofdconstructeur optreden, zijn wij in staat om een volledige bouwplantoetsing te doen. Daarbij kan gekozen worden voor een toetsing alleen op uitgangspunten, of voor een volledige toetsing van alle stukken.

Laatste nieuws

08-07-2021, start bouw 52 appartementen 't Zand Ridderkerk
Bouwadviesbureau
Van der Ven