21-02-2017 Privatisering Bouw- en woningtoezicht aangenomen in de tweede kamer.

21 februari is de Wet kwaliteitsborging aangenomen door de Tweede Kamer met als beoogde invoeringsdatum 1 januari 2018. Deze wet heeft grote gevolgen voor de bouwkolom en dus ook voor constructeurs.

Als de nieuwe wet van kracht is, beoordelen gemeenten bouwplannen niet langer vooraf in detail, maar moet een risicoanalyse aan bevoegd gezag worden overgelegd. Op basis van deze analyse kunnen gemeenten bepalen op welke wijze ze adequaat hun handhavende rol kunnen vervullen vóór aanvang, tijdens realisatie en bij afronding van het bouwwerk. Ook moeten aannemers tijdens de bouw een 'instrument voor kwaliteitsborging' gebruiken, zoals een erkenningsregeling of een beoordelingsrichtlijn. Zulke instrumenten kunnen door private partijen worden geleverd. De Wet wordt nu behandelt in de 1e kamer. Het is de bedoeling dat de wet in 2018 al wordt ingevoerd en daarna na drie jaar wordt geëvalueerd.
Bouwadviesbureau
Van der Ven