Brede School Ameide

De gemeente Zederik heeft het initiatief genomen om in Ameide een nieuwe brede school te realiseren: Brede School Ameide. De bestaande basisscholen; de Hendrik van Brederodeschool en de School met de Bijbel ‘De Kandelaar’ gebouwd in de jaren ’70, voldoen niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen die modern onderwijs aan schoolgebouwen stelt. Bovendien is er leegstand en zijn de huidige basisscholen niet duurzaam en toekomstbestendig voor het onderwijs ingericht.
 
De nieuwbouw biedt ruimte voor de twee basisscholen en een peuterspeelzaal met  kinderdagopvang De Hummeltjeshoeve, buitenschoolse opvang de Purperkanjers (aangeboden door SKCN) en de bibliotheek Aan Zet.
 
Het gebouw zal een draagstructuur hebben van stalen THQ liggers en koker kolommen die in de binnenwanden komen te staan, waardoor de constructie geen belemmering vormt voor de installaties en de indeling. De constructie wordt voorbereid op een eventuele uitbreiding in de toekomst op de eerste verdieping.
Opdrachtgever
Gemeente Zederik

Architect
RoosRos Architecten

Locatie
Ameide

Periode
februari 2017 - juni 2019

Status
Gereed

Copyright foto's: RoosRos architecten
Terug
Bouwadviesbureau
Van der Ven